Opdrachten

maart 2016 – heden

Amerpoort

Verschillende afdelingen Ondersteunende Diensten begeleiden in de DOK manier van werken, denken en zijn.

2015 sept. – 2016 juni

Bartiméus sector Onderwijs

Team Ambulant Onderwijskundig Begeleiders (AOB) begeleiden in Samen Continu Verbeteren richting zelfsturing.

2015 nov.

Bartiméus Ondernemingsraad

2 daagse scholing met OR van Bartiméus in de nieuwe manier van Medezeggenschap.

2015 sept. – 2016 febr.

Pluryn Rietveld

Dagbestedingslocatie met cliënten, verwanten, begeleiders en leidinggevende. Begeleiden in KompassiePlus gedachtegoed, waarbij vanuit verbinding met elkaar gewerkt wordt aan:

  • Goed Leven voor de cliënten
  • Mooi Werk voor de medewerkers
  • binnen een Financieel Gezonde bedrijfsvoering

2015

’s Heerenloo

MT, directeur en staf begeleiden en inspireren in Samen In Regie gedachtengoed & Leiderschap tijdens beleidsdagen.

2015 apr.

Bartiméus

Workshops over Nieuw Leiderschap aan alle 80 leidinggevenden van Bartiméus (bestuurder, managers, teamleiders)

2015 febr. – 2015 jan.

’s Heerenloo regio Apeldoorn

Implementatie Samen In Regie gedachtengoed.

Opleiden, trainen, coachen en intervisie begeleiden met 10 procesbegeleiders SIR.

2015 jan. – 2015 dec.

Bartiméus sector Dienstverlening

Implementatie Regie In Teams gedachtengoed.

Waaronder trainen en begeleiden van 9 procesbegeleiders, intervisie begeleiding en individuele coaching.