Welkom bij PuurHulst

Organiseren van de toekomst 

Het begeleiden van bestuurders en MT’s in het voorleven en implementeren van de nieuwe manier van organiseren. Trainen, coachen en begeleiden van procesbegeleiders die op organisatie en afdelingsniveau mensen mét hun klanten de nieuwe manier van organiseren laten ervaren in de dagelijkse praktijk. (o.a. cliënten, hun de vertegenwoordigers / verwanten, interne en externe klanten)

De kracht zit in het doen & ervaren

Het begeleiden van teams en afdelingen samen met hun cliënten / klanten in de nieuwe manier van organiseren. Je kan het er uren met elkaar over hebben, maar de kracht zit ‘m in met elkaar doen & ervaren. Ik begeleid je daarin als team, samen met je klanten en leidinggevende. In verbinding met de totale organisatie.

PuurHulst – Tina Hulst

Mijn hart ligt in de zorg- en dienstverleningssectoren. In verbinding zijn met mensen, daar zijn waar het gebeurt, op de werkvloer waar mensen met hart & ziel werken met mensen die zorg, begeleiding of ondersteuning kunnen gebruiken. Met als doel een goed leven voor iedereen. Mooi werk voor de begeleiders en alle anderen die dit faciliteren. Daar liggen mijn eigen roots en daar ligt mijn hart, daar kan ik waarde toevoegen in diverse rollen.

Supervisie – Coaching – Procesbegeleiding – Interim leidinggevende – Trainer

Passie & daadkracht

In het werk van PuurHulst zijn drie ondersteunende middelen essentieel:

HarT & HarD

 • Theorie U (HarT)
  Theorie U en andere Bewust-Zijns methodieken en theorieën
 • Medezeggenschap (&)
  Elke stem is even waardevol en moet gehoord worden.
  Met Elkaar, met klanten / cliënten / verwanten / ondersteuners / enz.
 • Lean (HarD)
  Leanfilosofie en methodiek

PuurHuls_Klanten_logo_Pluryn

Vanuit mijn bedrijf Puurhulst kan ik waarde toevoegen met: 

 • Locaties / teams / afdelingen begeleiden in de nieuwe manier van organiseren, met als onderleggers Medezeggenschap, Lean, Theorie U en andere waarde toevoegende theorieën en methodieken. Ik begeleid het proces van de klanten / cliënten, hun verwanten / vertegenwoordigers, de begeleiders en leidinggevende.
 • Training, coachen in de praktijk en intervisie geven aan procesbegeleiders die locaties en de organisatie ondersteunen bij de nieuwe manier van organiseren (regie op de locatie)
 • Workshops waarbij de ‘nieuwe manier van organiseren’ met elkaar wordt ervaren
 • Individuele- en teamcoaching
 • Individuele supervisie, triade en groepssupervisie
 • Intervisie
 • Procesbegeleiding
 • Coachen van leidinggevenden in toewerken naar zelfsturing in teams, samen met cliënten en verwanten
 • Leiderschapsprogramma’s en trajecten ontwikkelen en begeleiden
 • Werkprocessen en samenwerkingsprocessen optimaliseren m.b.v. Lean en Theorie U